Ieguldījums Tavā nākotnē

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola 2019.gada septembrī atsāka dalību un turpina arī 2020.gadā projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). Projekta mērķis ir atbalstīt skolēnus priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai. Projekta mērķis: samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus izglītības iestādēs visā Latvijā. Mērķa grupa: vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. kl. skolēni.
Mūsu skolā projekts “PuMPuRS” sniedz atbalstu:
Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs).
Kompensācija par:
Starppilsētu sabiedriskā transporta biļetēm (līdz 30 eur/mēnesī);
Ēdināšanu (līdz 70 eur/mēnesī). Katru semestri ir no 23-26 dalībnieku, kuriem tiek sniegts atbalsts.