Sākam jauno mācību gadu!

   Pirmajā septembrī ikviens, kurš saistīts ar skolu – vai tie būtu skolēni, vai skolotāji, vecāki, vai skolas darbinieki, visi nāk uz skolu ar jaunām gaidām. Vienam jauna ir klases un skolas telpa, citam jauns klasesbiedrs rod jaunas izjūtas, bet citam gaidās ir eksāmenu laiku un skolas beigšanas apliecība un atestāts. Tēlaini rudens skolā nāk ar cerībām augt, pārdomām par ziedu un augļu nešanas laiku, apņemšanos sasniegt debess maliņu un kāpt garajā pupā kā pasakā. Gluži kā dabā pavasaris, tā skolā – rudens, rosina iekopt, sēt, lolot, audzēt un saņemt to zelta ābolīti, kas aug tai sapņu dārziņā.

   Vēlam šajā mācību gadā visiem Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas iemītniekiem turpināt būt kopā priekos un bēdās, roku rokā nest skolas labo vārdu, siltām sirdīm un plaukstām lolot skolas kā ģimenes tradīcijas. Gūt pārliecību, ka esam tur, kur mums jābūt un turpināt būt kopā vēl ilgus un ilgus gadus. Ar šī mācību gada simbolu – cimdiņu, ko savā īpašumā saņēma katra klase, audzinātājas un skolotājas, simboliski iezīmējām cerību un sapratnes, kopīgu domu un ideju, atbalsta un draudzīguma gadu! Lai mums visiem veiksmīgs jaunais 2017./18. mācību gads!

Rakstu sagatavoja I.Tenberga