Par mums

Vakarskola Talsos  dibināta 1946.gadā, kad izveidoja Talsu apriņķa strādājošās jaunatnes skolu, kurā skolēni mācījās no 8. līdz 12.klasei. 1952.gadā skolu pārveidoja par Rīgas, bet 1958.gadā Liepājas Republikāniskās vidusskolas konsultpunktu.

No 1961.gada vakarskola bija Talsu vidusskolas neklātienes nodaļa. 1971.gada augustā izveidoja Talsu rajona vakara un neklātienes vidusskolu, kurā strādājošie jaunieši varētu iegūt vispārējo vidējo izglītību. Mācības galvenokārt notika vakaros pēc darba. Skolēnus mācībās atbalstīja gan toreizējās ciema padomes, gan darbavietas, jo jauniešiem, ja viņi mācījās, pienācās papildus piemaksa pie darba algas, kā arī apmaksāts atvaļinājums eksāmenu kārtošanai.

Tagadējā Talsu novada vakara un neklātienes viduskolas ēkā Kārļa Mīlenbaha ielā 30 savā laikā mājvietu ir atradušas Talsu Valsts mājturības skola, Talsu Valsts ģimnāzija, Krievu skola, Bērnudārzs, Mākslinieku darbnīcas un sporta skola, Talsu ārpusklases darba centrs un  Talsu 3.vidusskola, Talsu rajona vakara un neklātienes vidusskola.