Kontakti

Talsu novada vidusskolas 2022./2023.m.g. pedagogi

Dana Kalašņikova – direktore, kultūra un māksla skolotāja

Aija Gūtmane – vizuālas mākslas skolotāja

Ieva Storķe – vācu valodas skolotāja

Anita Rūtenberga – psiholoģijas un projekta darba skolotāja, 12.klases audzinātāja

Agnese Jansone – ekonomikas, kultūras un mākslas, sociālo zinību un vēstures skolotāja, 9.klases audzinātāja

Eva Karina Freija – krievu valodas skolotāja

Dace Ignaša – latviešu valodas, literatūras, teātra mākslas skolotāja

Ināra Pirvica – mūzikas skolotāja

Eva Freimane – matemātikas skolotāja

Linda Brunava – bioloģijas. ķīmijas, dabaszinību skolotāja, 11.klases audzinātāja

Nauris Varņeckis – datorikas, inženierzinību skolotājs

Una Grīnberga – Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību, politikas un veselības mācības skolotāja, 10.klases audzinātāja

Irēna Kalniņa-Ābeltiņa – angļu valodas skolotāja

Atbalsta personāls
Sociālais pedagogs: Anita Rūtenberga
Psihologs: Zinta Linde
Bibliotekārs: Una Grīnberga

Saziņai – e- klase un elektroniskais pasts: novadavidusskola@talsi.lv

Adrese:

Kārļa Mīlenbaha iela 30, Talsi, Talsu novads, Latvija, LV-3201

Tālrunis:

28303327 skola
26525288 direktore

E-pasts:

novadavidusskola@talsi.lv


Skatīt lielāku karti