Skolas pedagogu kolektīvs

Dana Kalašņikova direktore, kultūras un mākslas skolotāja
Linda Brunava
dabaszinību skolotāja, 10.a kl. audzinātāja
Ligita Boginska matemātikas ,
fizikas
skolotāja
Inta Robalde vācu valodas, vēstures skolotāja

Eva Karina Freija
krievu valodas skolotāja
Nauris Varņeckis inženierzinību,
datorikas
skolotājs
Agnese Jansone ekonomikas, soc.zin., vēstures skolotāja, 12.a klases audzinātāja
Aija Gūtmane vizuālās mākslas skolotāja
Anita Rūtenberga
sociālais pedagogs, 11.a kl. audzinātāja
Ināra Pirvica
mūzikas
skolotāja
Una Grīnberga 8./9.kl. audzinātāja, vēstures,sociālo zinību, veselības mācības skolotāja
Irēna Kalniņa-Ābeltiņa
angļu valodas skolotāja
Dace Ignaša
latviešu valodas, literatūras skolotāja
Dzintra Leinarte, dir.v.saimn.j.