Skolas pedagogu kolektīvs

Dana Kalašņikova direktore, kultūras un mākslas II skolotāja
Linda Brunava
dabaszinību skolotāja, 11.a kl. audzinātāja
Eva Freimane matemātikas
skolotāja
Ieva Storķe vācu valodas skolotāja

Eva Karina Freija
krievu valodas skolotāja
Nauris Varņeckis inženierzinību,
datorikas
skolotājs
Agnese Jansone ekonomikas, soc.zin., vēstures skolotāja, 9.a klases audzinātāja
Aija Gūtmane vizuālās mākslas skolotāja
Anita Rūtenberga
sociālais pedagogs, 12.a kl. audzinātāja
Ināra Pirvica
mūzikas
skolotāja
Una Grīnberga 10.kl. audzinātāja, vēstures,sociālo zinību, veselības mācības skolotāja
Irēna Kalniņa-Ābeltiņa
angļu valodas skolotāja
Dace Ignaša
latviešu valodas, literatūras skolotāja
Dzintra Leinarte, dir.v.saimn.j.