Skolas pedagogu kolektīvs

Dana Kalašņikova direktore, kultūras un mākslas skolotāja
Daiga Krēķe
ķīmijas un bioloģijas skolotāja
Dana Ivanova
angļu
valodas
skolotāja
Ligita Boginska matemātikas ,
fizikas
skolotāja
Inta Robalde vācu valodas, vēstures skolotāja

Evita Ņikonova
direktores vietniece izglītības jomā, 10.a 12.a kl. audzinātāja
Eva Karina Freija
krievu valodas skolotāja
Nauris Varņeckis informātikas,
datorikas
skolotājs
Guntars Ēcis
fizikas
skolotājs
Agnese Jansone ekonomikas, kulturoloģijas skolotāja, 11.a klases audzinātāja
Aija Gūtmane vizuālās mākslas skolotāja
Anita Rūtenberga
sociālais pedagogs, 12.c kl. audzinātāja
Ināra Pirvica
mūzikas
skolotāja
Una Grīnberga 8./9.kl. audzinātāja, vēstures,sociālo zinību, veselības mācības skolotāja
Sandara Eisaka ģeogrāfijas, matemātikas skolotāja
Dace Ignaša
latviešu valodas, literatūras skolotāja
Dzintra Leinarte, dir.v.saimn.j.