Saliedējas klases kolektīvs

18.septembrī  11.b klase kopā ar klases audzinātāju Anitu nolēma doties ekskursijā. Mums paveicās! Bija jauka, saulaina diena.  Klase veica dažāda veida uzdevumus, kas vērsti uz komandas saliedēšanu, draudzīgumu un sadarbību, kā arī aizbēgšanu no ikdienas rutīnas. Bija uzdevumi, kuru izpildei vajadzēja ilgāku laiku, lai izdomātu kopīgu stratēģiju. Rezultātā kopīgi darbojoties, palīdzot viens otram, uzlabojās savstarpējā komunikācija, uzticēšanās, sapratne, kā arī tika meklēti risinājumi kā izkļūt no situācijām.  Galvenā atziņa- guvām pozitīvo enerģiju un pārliecību par savām un klases kā komandas spējām. Noslēgumā cepām desiņas un pārrunājam iespaidus. Radās idejas jauniem,  kopīgiem pasākumiem.
Skolēnu atsauksmes:

  • Ekskursija bija lietderīga un interesanta, bija  iespēja iejusties komandas saliedēšanas gaitā un atmosfērā ar savu klasi. ( Sabīne D.)
  • Vislabāk man patika lēciens, bet melnā siena, likās pat neiespējama.
  • Visslābākais, kas bijis skolā kopā ar klasi. ( Kristaps Š.)
  • Tas bija vajadzīgs, lai satuvinātu mūsu klasi. Ieguvēji ir tie, kas bija, jo bija iespējas iepazīt vienam otru. ( Sabīne P.)
  • Ekskursija bija interesanta, lika klasei būt vienotai un atbalstīt vienai otru. ( Vladislavs S.)
  • Visas aktivitātes lieliski der, lai saliedētu kolektīvu, lai mācītos strādāt komandā, lai pārvarētu sevi un uzticētos komandas biedram, kas mums tiešām ir jāmācās! ( Sintija )
  • Bija iesaistīts katrs no mums. Mēs iepazinām cits citu labāk, jo nācās kontaktēties katram ar katru.(Sabīne P.)

Raksta autore skolotāja Anita Rūtenberga