Saliedēšanās nedēļa

Talsu novada vidusskolas skolēni organizēja saliedēšanās nedēļu, aktualizējot jautājumus par katra skolēna labsajūtu klasē. Skolēni katru dienu realizēja kādu uzdevumu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus: veicinātu saliedētību, vairotu labjūtību. Papildus ikdienas uzdevumiem, katrs skolēns novērtēja savu labsajūtu klasē.

Skolēni veidoja plakātus un izvirzīja uzdevumus, nosakot tematiskās labjūtības dienas visam 2.semestrim.

#bta#empātija#saliedēšanās