SEPTEMBRIS – DROŠĪBAS MĒNESIS

Klāt rudens! Laiks kļūst tumšāks un vēsāks, atpūta un izklaide tiek nomainīta ar mācībām skolā.   Novērtējot drošību, 26.septembrī mūsu skolā bija iespēja papildināt zināšanas par administratīvo un kriminālo atbildību.
Izglītības likuma 30.panta pirmā daļa nosaka, ka par bērna drošību skolā atbild izglītības iestādes vadītājs.  Kāda ir Izglītības iestādes kompetence un atbildība? Kādi ir bērna pienākumi un atbildība?  Kāda ir valsts un pašvaldības loma bērna tiesību nodrošināšanā?  
Uz šiem  jautājumiem  atbildēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākās inspektores (nepilngadīgo jomā) Jolanta Feldmane un Evita Alksnīte.
Tika akcentēta DROŠĪBA internetā, ATBILDĪBA UN RĪCĪBA.

Rakstu sagatavoja Anita Rūtenberga