Septembris dzejas dienu mēnesis

Kā katru gadu septembris mūsu skolā rit dzejas noskaņās- šogad- Ojāra Vācieša jubilejas gada zīmē.

Visu mēnesi literatūras stundās un ārpus skolas jaunieši izzināja, meklēja, vāca informāciju un radoši interpretēja savu sapratni gan par Dzejas dienām kopumā, gan par rakstniecības smalkumiem, gan dzejniekiem, kuri šķita tuvāki.

Mēneša garumā tapa skolas pašpārvaldes mūzikas un dzejas montāža „Cilvēkam būt nozīmē..”, skolēnu vizuālie uzskates līdzekļi, plakāti un prezentācijas „Mazās Dzejas dienas”, tika apmeklēti pilsētā rīkotie Dzejas dienu pasākumi.

2. oktobrī notika skolas Dzejas dienu noslēguma pasākums, kura organizēšanā īpašs paldies sakāms Artūram Velikam, Kristīnei Šulcei, Elīnai Žerbai, Lolitai Maļinovskai, Unai Martiņenko, Kristai Ķēniņai, Lainei Solovjovai un skolotājān Ilzei un Daigai; Didzim Kalējam, Emīlam Pocjusam, Nikam Buholcam, Valteram Šleineram, Mārim Barkānam, Sanitai Strupei, Marisam Jākobsonam, Liānai Zeltiņai un skolotājām Aijai un  Dacei.

Rakstu sagatavoja skolotāja Dace Ignaša