Skolas atvērto durvju dienas!

No 8.-12.aprīlim

 Skolā atvērto durvju dienas!

Laipni aicinām vecākus piedalīties stundās

un tikties ar skolotājiem!

Sīkāka informācija pa telefoniem:

63232204- direktore; 63232206- lietvede; 63232207- mācību pārzines/skolotāji