Skolēniem – papildus mācību pasākumi un konsultācijas

2016./17.m.g. skolēniem

papildus mācību pasākumi un konsultācijas

turpināsies jūlijā šādos mācību priekšmetos:

3.-7.jūlijs ģeogrāfijā (sk. Sandra Eisaka)

10.-14.jūlijs fizikā un krievu valodā (sk. Inessa Tarasova)

17.-21. jūlijs matemātikā (sk. Ligita Boginska)

24.-28.jūlijs angļu valodā (sk. Santa Krūmiņa)