Skolēnu pašpārvaldes veikums 2017./18.m.g.

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas skolēnu pašpārvaldē aktīvi darbojas divpadsmit 10.-12. klašu skolēni. Esam aktīvi, radoši, atsaucīgi, piedalāmies dažādos novadu un arī republikas līmeņa semināros (Miks un Tomass piedalījās VBTAI rīkotajā  konferencē “Esi blakus: parādi, atbalsti, iedrošini” , Rīgā 19. 10.2017.)  papildinām zināšanas, apgūstam jaunas prasmes un iemaņas, attīstām savas personības. Mūs vieno katra neatkārtojamība un individualitāte, kāda īpaša rakstura iezīme un savdabīgums. Parasti pulcējamies 1-2 reizes nedēļā, bet, ja ir kāds pasākums vai notikums, tad arī biežāk. Tad skolā pavadām laiku arī tajās dienās, kad skolā nav mācības.

Šajā mācību gadā esam īpaši aktīvi, esam piedalījušies konkursos, akcijās, labdarības akcijās kā “Pasmaidi Latvijai”, “Rūķi pār novadiem”, “Zvaigzne austrumos”., “Spēka vārdi Latvijai”. Piedalāmies konkursos kā “Mana zeme skaistā”, esam aktīvi arī konkursā par Eiroparlamentu.

Skolā aktīvi vadām sabiedrisko dzīvi, esam organizējuši un vadījuši pasākumus – Skolotāju diena  (skolotājas tika apbalvotas pašu darinātiem ordeņiem),10. klašu skolā uzņemšanas pasākums, Svinīgā līnija Lāčplēša dienai, Ziemassvētku pasākums, Barikāžu dalībnieku atceres pasākums, Valentīna diena. Izveidojām īpašu informatīvu stūrīti par Valentīna dienas vēsturi un 4 Mīlestības Dieviem.  Šogad arī skolas vecāku sapulcē sniedzām vecākiem nelielu koncertu. Organizējām konkursu starp klasēm “Vispasakainākā klase”. Ziemassvētku pasākuma telpu noformējām ar pašu darinātiem dekoriem. Noorganizējām skolā diskotēku, kas nebija notikusi vairāk kā 10 gadus.  Ar pasākumu foto un īsu aprakstu var iepazīties Facebook.com

https://youtu.be/SVoU8PCkOuI

Rakstu sagatavoja Santa Krūmiņa