Skolēnu uzņēmējspēju izglītībai

Š.g. 20.septembrī skolas 11.c klases skolēni – Una Martiņenko, Raēle Kļaviņa, Emīls Pocjus, ekonomikas skolotāja Agnese Jansone un direktores vietniece piedalījās Junior Achievment – Young Enterprise Latvija rīkotajā reģionālajā seminārā „Jauno uzņēmēju skola 2013” Kuldīgas Centra vidusskolā.
Semināra galvenais mērķis – sekmēt inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību Latvijā un reģionos, sniegt praktisku informāciju par uzņēmējdarbības dibināšanas iespējām un skolēnu mācību uzņēmumu dibināšanu.
Skolēniem un skolotājiem dienas gaitā tika dota iespēja iepazīties ar Latvijas skolēnu uzņēmumu veiksmes stāstiem, pieredzi, kā arī darboties sekojošās radošajās darbnīcās: „Karjeras izglītības darbnīca”, „Mārketinga radošā darbnīca”, „SMU ideju ģenerēšana”, kā arī izspēlēt biznesa simulācijas spēli „Titan”.
Skolēniem aizraujošākā šķita „SMU ideju ģenerēšanas” darbnīca, kurā skolēni tika iesaistīti jaunas biznesa idejas un tās reklāmas radīšanas simulācijā. Dienas gaitā nonācām pie secinājuma, ka arī mūsu skolā nepieciešama padziļināta uzņēmējdarbības apguve, lai realizētu savus sapņus un uzdrošinātos nākotnē radīt savus uzņēmumus, kas turpmāk kalpotu kā mūsu valsts – Latvijas stabils ekonomiskais pamats!

Raksta autore- ekonomikas skolotāja Agnese Jansone