Skolēnu uzņemšana

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola

 uzņem  izglītojamos 2014./2015. mācību gadam

Dokumentu iesniegšana katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 14.00

  • pamatizglītībā no 7.-9.klasei,
  • vidusskolā no 10.-12.klasei (klātienes, neklātienes, neklātienes ar tālmācības elementiem programmās)

Izglītojamajiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, dokumenti iesniedzami kopā ar vecākiem.

Kontakti, informācija :

63232206,

talsuvakarskola@inbox.lv;

vakaraneklatienesvidusskola@talsi.lv;

www.talsunovadavidusskola.lv