Skolēnu uzņemšana jaunajam 2017./18.m.g.

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola uzsāk izglītojamo uzņemšanu 7.-12.klasēs.
Dokumentus pieņemam katru darba dienu no plkst.9.00 – 14.30.
Vairāk informācijas:

  • pa telefonu 63232206, 26400022,
  • skolas mājas lapā www.talsunovadavidusskola.lv sadaļā UZŅEMŠANA,
  • pa e-pastu vakaraneklatienesvidusskola@talsi.lv

Nāc un pievienojies!