Skolēnu uzņemšana

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola uzņem izglītojamos 2012./2013.mācību gadam:

  • pamatizglītībā no 7.-9.klasei,

  • vidusskolā no 10.-12.klasei (klātienes, neklātienes, neklātienes ar tālmācības elementiem programmās, kā arī vakara maiņu programmā).

Uzņemšana augustā katru darba dienu no plkst. 10.00- 14.00.

Izglītojamiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, dokumenti iesniedzami kopā ar vecākiem.

Tālr.uzziņām: 63232206, 63232207

Uz tikšanos!