Skolotāji apgūst e-mācību vides Moodle sniegtās iespējas

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola par vienu no galvenajiem uzdevumiem 2019./2020. mācību gadā ir izvirzījusi e-resursu mācību materiālu izstrādi un aprobāciju MOODLE vidē, kam kā viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem ir skolotāju apmācības MOODLE rīku apguvē.
Skola ir noslēgusi līgumu ar Ventspils Digitālo centru par MOODLE apmācību vadīšanu. Šī uzdevuma, MOODLE platformas ieviešanas skolā, mērķis ir izveidot Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas e-mācību vidi MOODLE sistēmā un nodrošināt skolotāju un izglītojamo darbību tajā izglītojamo vidējās izglītības ieguves atbalstam.