SKOLOTĀJU DIENA

    Šis mācību gads iesākās un turpinās Latvijas simtgades zīmē, arī skolotāju dienu Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā svin Latvijas zīmē.
    5.oktobrī Skolotāju diena iesākās, kā viktorīna ar jauktām komandām, kurās bija pēc nejaušības principa sadalīti skolēni un skolotāji. Viktorīna bija zināšanu pārbaude par Latviju, kuras norisei tika izmantotas elektroniskās balsošanas pultis. Skolotāju dienas ietvaros tika arī meklētas Latvijas kontūrā pilsētas, kuras ļoti veiksmīgi tika atrastas (ģeogrāfijas skolotāja tā apgalvoja, un kam tad vēl lai tic?). 
    Pasākums noslēdzās ar skolēnu apsveikumiem  skolotājiem gan video veidā, gan klātienē! Skolotāju diena tika godam un cienīgi pavadīta Latvijas simtgades zīmē!

Rakstu sagatavoja skolotāja Sandra Bērziņa