13.jūnijs – nozīmīgs svētku brīdis Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas 9.klases audzēkņiem.


“Tev ir simtiem iespēju šodien
Savas nākotnes durvis vērt,
Var aiz kurām lāsi pa lāsei
Savu laimi un likteni svērt.”

Veiksmi turpmākajā dzīves ceļā, izdošanos, dzīvessparu, neatlaidību un labākās atmiņas par mūsu skolā iegūto prasmju un ētisko vērtību nozīmju saglabāšanu vēl klases audzinātāja, skolas administrācija, pedagogi un personāls.