Šodienas lēmumi ietekmē nākotni!

     Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola 7.klases komplektācijai apzinās interesentus, kuriem ir nepieciešamība mācīties pie mums. 
      Aicinām skolēnus uz 8.-9.klasi un 10.-12.klasi. 
      Skola īsteno individuālo un diferencēto mācību pieeju skolēnu dažādu mācību vajadzību un spēju sekmēšanai.
Skola piedāvā dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā PuMPuRS, lai mazinātu bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Tiek piedāvātas individuālās konsultācijas ārpus stundām un tiek nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi. (Izglītības kvalitātes valsts dienests, ES fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”). 
      Skola piedāvā iespēju apvienot mācības ar darbu, ka arī atsākt mācības pēc vairāku gadu pārtraukuma.