Talkas nedēļa

Šogad Lielā Talka notiks 27. aprīlī un tajā tiek aicināti cilvēki ne tikai vākt atkritumus, bet arī tos vācot šķirot. Tas tiks darīts, lai veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumulāciju augsnē un ūdeņos. Sekojot šim aicinājumam arī mēs, Talsu novada Vakara un neklātienes skolēni un skolotāji, uzsākām aktivitātes jau 23.aprīlī, vispirms noskatoties īsfilmu “Plastmasas maisiņa ceļš” https://www.youtube.com/watch?v=Tm1tYih-erc klases stundās, kā arī un ģeogrāfijas stundās tika akcentēta plastmasas kaitīgā ietekme uz vidi. Tika sapostas savas klases telpas un skolas apkārtne.

Rakstu sagatavoja skolotāja Anita Rūtenberga