Talsu novada pedagogu godināšanas pasākums

23.septembrī balvu par izcilu pedagoģisko darbu vispārizglītojošajā skolā saņēma Talsu novada vidusskolas skolotāja Sandra Eisaka.

Priecājāmies arī par mūsu mūzikas skolotājas Ināras Pirvicas un vizuālās mākslas skolotājas Aijas Gūtmanes saņemtajiem apbalvojumiem.

No sirds lepojamies!

Par pedagogu godināšanas pasākumu vairāk informācija šeit:

https://saite.lv/zQR