Talsu novada sociālie pedagogi atjauno tradīcijas

22. martā novada sociālie pedagogi viesojās Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā. Ciemiņus sagaidīja un uzņēma skolas direktore Ineta Pugoviča un skolas sociālā pedagoģe Anita Rūtenberga.

Galvenais sarunu temats bija Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS”.

Galvenā speciāliste bērnu tiesību jautājumos Daiga Feldmane informēja par dalībskolām, aktuālo informāciju.

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola atbalsta projektu un ir iesaistījusies atbalsta sniegšanā jauniešiem, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Pieredzē dalījās  Anita Rūtenberga, akcentējot projekta lietderību, kā arī vienu no projekta mērķiem – pievērst sabiedrības uzmanību tam, kā bērni un jaunieši skolā jūtas, kādi iemesli un pazīmes bērnos norāda par skolas pamešanas varbūtību.

Talsu sociāla dienesta sociālā pedagoģe Inguna Kronberga informēja par aktualitātēm. Tika nolemts atjaunot tradīciju – sociālajiem pedagogiem tikties skolās, iepazīties ar skolu tradīcijām, projektiem,  mācību procesu, ikdienas darbu.

Kolēģu vērtējums:

Pozitīva gaisotne, sakārtota vide, labvēlīga atmosfēra skolā. Dalīšanās pieredzē un papildus informācija par Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS”

rakstu sagatavoja: skolas sociālā pedagoģe Anita Rūtenberga