Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolai – 45

   4. novembrī tika nosvinēta skolas dzimšanas diena. Pasākumu vadīja audzēkņi Maija Vilne (11.c) un Mario Cinis (12.c). Ar muzikālajiem priekšnesumiem klātesošos priecēja 2010.gada skolas absolvents Miķelis Ābols un 2013.gada absolvente Agnese Apse.

   Skolas direktore Ineta Pugoviča svinīgajā uzrunā minēja divus skaitļus 70 un 45. Vakara skola kā strādnieku skola ar savu apmācību sistēmu darbojās jau no 1946.gada filiāļu veidā, bet skola kā atsevišķa izglītības iestāde svinēja 45 gadu jubileju. Direktore minēja, ka ēkas vēsturiskais gariņš rūpējas par ēkas iemītniekiem un sniedz labas sajūtas ikvienam – darbiniekiem, audzēkņiem un viesiem. Mūsu “saknes”- bijušie pedagogi, kuri iesākuši strādāt šajā sistēmā, nodevuši mums darba stafetes kociņu, lai mācību process turpinātu balstīties uz abpusēju sadarbību, cieņu un radošajos meklējumos rastu risinājumus daudzveidībai – kā mācīt mācīties.

   Labus vārdus un vēlējumus teica Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps un vadītāja vietniece Vineta Ozola, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta, sociālajos un veselības jautājumos Daiga Feldmane. Saviesīgajā daļā pedagogi kavējās atmiņās atceroties un skatoties aizgājušo gadu pasākumus un notikumus fotoattēlos. Pasākuma gaitā radās doma, ka skolas 50 gadu jubileja (2021.gadā) jāsvin kopā ar vidusskolas absolventiem.

Rakstu sagatavoja skolotāja Anita Rūtenberga