Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas pedagogi dalās pieredzē

14.martā Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā viesojās kolēģi no Bauskas novada.

Pedagogus (Vecsaules, Mežgaļu, Bauskas pilsētas pamatskolas un Uzvaras, Īslīces vidusskolu, Bauskas Valsts ģimnāzijas)  skolas direktore Ineta Pugoviča iepazīstināja  ar skolas vīziju, darbības virzieniem un mācību, audzināšanas darba kvalitatīvajiem indikatoriem.

Skola iesaistījusies Brīvprātīgo skolu tīklā (idejas autori R.Ozols, A.Melle) un otro gadu pedagogi mācās sadarbojoties komandā strādāt un vadīt mācību stundas, kuras veidotas  kompetencē balstītā izglītības saturā (lietpratībā). Tika izspēlēta tēma “Agrie viduslaiki Latvijas teritorijā. Cilvēka saimnieciskā darbība latviešu tautasdziesmās. Vecvārdi un tautasdziesmu valoda”(10.klase).

Mācību stundu vadīja vēstures skolotāja Inta Robalde un latviešu valodas, literatūras skolotāja Dace Ignaša. Stunda bija kā viens no variantiem starpdisciplinārai mācīšanās pieredzei, saskatot folkloras materiālu pētīšanas iespējas vēsturē. Sasniedzamais rezultāts stundā ir skolēnu pētniecisko un prezentēšanas prasmju pilnveidošana, jaunas informācijas iegūšana un izprašana kā vēsturē, tā literatūrā un latviešu valodā. Izpētot tautasdziesmas, “skolēni” apkopoja un prezentēja šī konkrētā laika posma ražotājsabiedrības un ģeogrāfiskās vides mijiedarbību, raksturoja etniskās identitātes veidošanās procesus un valodas īpatnības. Šāda stunda māca arī cieņu pret Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, tātad- patriotismu.

Ģeogrāfijas skolotāja Sandra Eisaka iepazīstināja Bauskas novada kolēģus ar darbu programmā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”. Viesus iepazīstināja  ar aktivitātēm, kurās  iesaistās skolēni, viņu vecāki. Skolotāja dalījās pieredzē par 31.janvāra Atvērto stundu  “Eiropas Savienība – mīti un realitāte”. Diskusijā ar kolēģiem skolotāja Eisaka apliecināja, ka darbojoties programmā, skolēniem veidojas dziļāka izpratne par demokrātiju un Eiropas pilsoniskuma vērtībām un rodas interese par norisēm Eiropas Parlamentā.

Bioloģijas un veselības mācības skolotāja, skolas koordinatore VVST Ineta Pugoviča aicināja kolēģus iesaistīties Veselību veicinošu skolu tīklā, iepazīstināja ar skolas darbu šajā virzienā un dalījās ar idejām, kā organizēt veselību veicinošas aktivitātes.

Tikšanās izskaņā – jautājumi – atbildes atvērtā, patīkamā gaisotnē  pie kafijas tases un “ceļojums “ pa skolas kabinetiem.

 

Rakstu sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Dace Ignaša