Tradicionālā 10.klašu pēcpusdiena arī šogad

   Katru gadu mūsu skolā notiek 10.klases iesvētīšana vidusskolnieku kārtā.

   Šogad iesvētīšana sakrita ar skolēnu sacensībām ”Jautrie starti 10.klasei”, kurus organizē skolotāji dabaszinības virzienā – Inessa Tarasova (fizika), Sandra Eisaka (ģeogrāfija), Alvīne Vahšteine (bioloģija), Ligita Boginska (matemātika) un Anita Rūtenberga (informātika). Sacensības mērķis-rosināt skolēnos interesi par dabaszinātnēm un matemātiku. Mūsu audzēkņi piecās stacijās pildīja visdažādākos uzdevumus: atbildēja uz jautājumiem, fiksēja novērojumu rezultātus, meklēja sakarības, mēģināja atpazīt dažādas mērierīces, praktiski aprēķināt ķermeņu tilpumu; atpazīt pēc fotogrāfijām slavenus objektus, dabas veidojumus un noteikt, kurā valstī tie atrodas; pēc koordinātēm noteikt valstu galvaspilsētas; atpazīt brīdinājuma zīmes; iegūt destilētu ūdeni; risināja atjautības uzdevumus, kuru pamatā bija loģiskā domāšana.

   Komandām tika piešķirtas godalgotas vietas. 1.vietu ieguva komanda- Samanta Dambe (10.a), Sigita Mortukāne (10.a) un Toms Alsbergs (10.c) ar rezultātu 54 punkti (no max 74). 2.vietu ieguva komanda – Sintija Kārklevalka (10.a), Katrīna Kamma (10.c), Miks Ozolnieks (10.c) un Elvis Dravnieks (10.c) ar rezultātu 27,5 punkti.

   Skolēni-sacensību dalībnieki- labi novērtēja organizētās aktivitātes, atzīmēja to vērtīgumu un aizrautību.

   Skolotāji pateicas visiem skolēniem par piedalīšanos pasākumā, kā arī aicina turpināt pilnveidot pētnieciskās prasmes un iemaņas dabaszinību un matemātikas stundās.

Rakstu sagatavoja skolotāja Inessa Tarasova