Uzņemšana

2021./2022. mācību gadam uzņem izglītojamos:

    • pamatizglītības 7.-9.klasēs
    • vidusskolas 10.-12.klasēs

neklātienē un ar iespēju mācīties attālināti

Dokumentu pieņemšana katru darba dienu no plkst. 10.00- 14.00 (līdz 1.septembrim!)

Kontakti, informācija : 26525288; 29363613

e-pastā: novadavidusskola@talsi.lv

PALIELINĀT TEKSTU
KRĀSU KONTRASTS