Uzņemšana

2023./2024. mācību gadam uzņem izglītojamos:

    • pamatizglītības 7.-9.klasēs
    • vidusskolas 10.-12.klasēs

Dokumentu pieņemšana katru darba dienu plkst. 10.00- 14.00 

Aktīva saite attālinātam pieteikumam: https://ieej.lv/O7NRZ

Kontakti, informācija : 28303327

e-pastā: novadavidusskola@talsi.lv