VECĀKU DIENAS

Cienījamie vecāki!

2017./2018.m.g.

skolas VECĀKU DIENĀS 

jums tiek piedāvāta iespēja:

  1. vērot mācību stundas;

  2. individuāli tikties ar ikvienu skolas pedagogu.

 

Datums

 

Plkst.

Pedagogs

(mācību priekšmets)

 

Pārrunu laiks

16.04. 8.00 – 9.00 Guntars Ēcis (fizika 8.,9., 10.A., C, un 11.A klasei) 16.00 – 18.30
17.04. 12.00 – 12.40

15.40.- 17.00

Sandra Eisaka (12.A kl.audzinātāja, ģeogrāfija, matemātika 7.-8.kl.)

Ineta Pugoviča (11.C kl.audzinātāja, veselības mācība 10.C kl., bioloģija 11C.kl.)

Alvīne Vahšteine (bioloģija, ķīmija)

Una Grīnberga (sociālās zinības, vēsture 7.-9.klasei, politika un tiesības; veselības mācība 12.C)

16.00 – 18.30
18.04. 12.00 – 12.40

15.40.- 17.00

Agnese Jansone (12.C klases audzinātāja, ekonomika, kulturuloģija, ētika)

Anita Rūtenberga (10.A klases audzinātāja, informātika, sociālais pedagogs)

Aija Grīvane (7.-8.klases audzinātāja, latviešu valoda, bibliotekāre)

Ligita Boginska (9.klases audzinātāja, matemātika )

Inessa Tarasova (fizika 11.C, 12.A, C)

16.00 – 18.30
19.04. 12.00 – 12.40

15.40.- 17.00

Dace Ignaša (latviešu valoda, literatūra)

Inta Robalde (10.-12.kl.vēsture, vācu valoda)

Ina Tenberga (11.A kl. audzinātāja, krievu valoda)

Santa Krūmiņa (11.c klases audzinātāja, angļu valoda)

16.00 – 18.30