Vecāku sapulce

22.novembrī, plkst.17.00

aicinām mūsu audzēkņu vecākus uz sapulci!

Plānojam:

  1. iepazīšanās ar skolu;
  2. audzēkņu muzikāls sveiciens vecākiem;
  3. informācija par Valsts pārbaudes darbiem;
  4. sarunas un tēja ar klašu audzinātājām un mācību priekšmetu skolotājām.