Viesi mūsu skolā

2015.gada 12.janvārī mūsu skolā viesojās Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novada direktoru vietnieki audzināšanas darbā – pieredzes apmaiņas seminārā.

Semināru ievadīja direktores I.Pugovičas uzruna. Skolas mācību darbu atraktīvi prezentēja direktores vietniece izglītības jomā I. Tenberga.

Ciemiņi piedalījās 8.kl.skolotājas I.Pugovičas, 9.kl. skolotājas A.Grīvanes, 10.a kl. skolotājas A. Rūtenbergas, 11.a kl. skolotājas U.Grīnbergas, 11.b kl. skolotājas S.Krūmiņas un 12.a kl. skolotājas D.Ondrupes atklātajās klases stundās, kuras analizējot, ieguva pozitīvu vērtējumu.

Par skolas darbības specifiku un skolēniem viesiem stāstīja skolas sociālais pedagogs A.Rūtenberga.

Skolas skolēnu pašpārvalde ne tikai iepriecināja ar savu priekšnesumu, bet arī izstāstīja par savu darbību skolā.

Ciemiņi izteica prieku par skolas materiāli tehnisko nodrošinājumu un telpu vizuālo noformējumu. Dzirdējām daudz labu vārdu par skolas audzināšanas darba panākumiem skolēnu motivācijā un sadarbībā ar klases audzinātājiem.

Rakstu sagatavoja Daiga Pretice