Ziemassvētku dāvanu maiss ir vaļā

Aizvadītajos 2016.gada Ziemassvētkos kā katru gadu suminājām veiksmīgākos mācībās un ārpusstundu darbā, ir saņemtas liecības un varam rezumēt 1.semestra notikumus.

      Ar Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas goda rakstiem un naudas balvu apbalvoti mācībās labākie skolēni, kuriem liecībās nav neviena vērtējuma “6” un vidējā atzīme ir vismaz 8 balles:

Maija Vilne (11.c) vidējā atzīme (9.00)

Ģirts Sūniņš (12.a) vidējā atzīme (8.09)

Eva Tālberga Grosvalde (11.a) vidējā atzīme (8.08)

Sigita Mortukāne (10.a) vidējā atzīme (8.00)

       Ar goda rakstiem apbalvoti:

Laura Elizabete Bērziņa (12.c) vidējā atzīme (7.71)

Maija Ratniece (9.c) vidējā atzīme (7.14)

       Ar goda rakstiem apbalvoti mācībās labākie skolēni, kuriem vidējā atzīme ir vismaz 7 balles un liecībās nav neviena vērtējuma “5”:

Ilze Jankevica (12.c) vidējā atzīme (7.50)

Sabīne Vilka (12.c) vidējā atzīme (7.21)

      Ar atzinības rakstiem apbalvoti mācībās labākie skolēni, kuriem liecībās vidējā atzīme ir vismaz 6 balles, bet tikai viens vērtējums “5”:

Kristiāna Ļjamzina (11.c) vidējā atzīme (7.71)

Viktorija Calkovska (9.c) vidējā atzīme (6.86)

Didzis Podkalns (11.a) vidējā atzīme (6.42)

      Titulu ar nosaukumu “Cietais riekstiņš” nopelnījuši skolēni, kuriem liecībās iemānījušies pa 2 pieciniekiem, bet vidējā atzīme liecībās ir virs 6 ballēm:

Tomass Eglītis (10.c) vidējā atzīme (7.15)

Viktorija Iļjina (8.) vidējā atzīme (6.93)

Rebeka Vecmane (12.c) vidējā atzīme (6.86)

Mārtiņš Skulte (12.a) vidējā atzīme (6.73)

Artjoms Paučs (12.c) vidējā atzīme (6.64)

Māris Timpers (11.c) vidējā atzīme (6.50)

Toms Krūze (12.a) vidējā atzīme (6.27)

     Ikkatrā klasē klašu audzinātājas un mācību priekšmetu skolotājas sumināja un teica atzinīgus vārdus skolēniem, kuri piedalījušies dažādos konkursos un aktivitātēs ārpus skolas. Skolas vadība izsaka lielu gandarījumu un paldies audzēkņiem par sava darba nesavtīgumu, pateicamies par savas skolas vārda nešanu un lepojamies kopā ar visiem par sasniegto.

    Liels prieks par skolēniem, kuru vārdi tika nosaukti Ziemassvētku pasākumā par to, ka, ne tikai mācībās var būt izcils vai labs, bet ar savu sirsnību, neatlaidību, uzņēmību, draudzīgumu un, vienkārši, esot kā vienam no kolektīva dvēseles, viņi spējuši piepildīt skolas ikdienu sev un citiem skolas iemītniekiem.

Paldies visiem, kuri lasa šīs rindas, jo tas nozīmē, ka ESAM JUMS!

Rakstu sagatavoja drektores vietniece izglītības jomā Ina Tenberga