Zinību diena

2016./ 2017.mācību gads atnesa sev līdzi vasaras Rio olimpisko spēļu noskaņu un tāpēc skolas 1.septembra svētku dienā tika svinīgi aizdegta simboliska mācību gada olimpiskā lāpa izziņas azartam un garaspēkam mācību sportā.

Direktores vietniece Ina Tenberga vēlēja, lai olimpiskā mācību uguns liek degt sirdīm, dara stiprus ikdienas pārbaudījumos un vienmēr atgādina, ka “gaisma ir tuneļa galā”.

Skolas direktore Ineta Pugoviča atsauca atmiņā rakstnieka J.Grota vārdus par siltu, mājīgu skolas telpu, kura līdzīga mātes glāstam, minēja par to, ka visiem mums šodien jāievelk dziļa elpa un jāsāk jauns dzīves stāsts. Šī gada stāsts ir par skolu, kura durvis ver 45 gadu pēc kārtas un mācību gadu uzsāk 187 audzēkņi, no kuriem pirmo reizi vakara un neklātienes vidusskolas durvis ver 73 audzēkņi.

Katra klases audzinātāja saņēma simbolisku- olimpisko apli- peldriņķi, kas var simbolizēt gan lauru vainagu, gan glābējriņķi, gan mācību palīglīdzekli.

“Katru gadu 1.septembri gaidu ar interesi, jo zinu, ka skolotāja Ina Tenberga pārsteigs. Atceros, ka pagājušajā gadā katra klase saņēma “gudrību tarbiņu”, kurā krāt klases notikumus, emocijas un jaunas prasmes. Paldies skolotājai par jaukajiem 1.septembriem un novēlu radošam garam Pegaza pakavu! Pegazs grieķu mitoloģijā ir spārnots zirgs, kas ar savu pakavu izsitis virszemē avotu, kura ūdens dod iedvesmu dzejniekiem.” A.Jansone

Rakstu sagatavoja Ineta Pugoviča